Barka FDC +48 12 633 75 00

Dom Matki i dziecka

d lipnik

 Domu Matki i Dziecka w Lipniku

ul. Ks. Brzóski 3a
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 8459575

www.parafialipnik.pl/CBM

 

Dnia 2 sierpnia 2010 siostry - Córki Bożej Miłości, rozpoczęły pracę w Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka w Lipniku, przy ul. Ks. Brzóski 3a. Opiekę duchową nad wszystkimi mieszkankami sprawuje Diecezjalny Wydział Rodzin, a dyrektorem domu jest Ksiądz Franciszek Płonka.

Jest to dom z przeznaczeniem dla kobiet, które potrzebują dachu nad głową, by ze spokojem i nie troszcząc się zbyt wiele o to, co przyniesie kolejny dzień, mogły doczekać narodzin swoich dzieci i pomieszkać wspólnie, dopóki ich sytuacja w jakiś sposób się nie ustabilizuje. W czasie pobytu mieszkanki mają możliwość uczyć się szycia, gotowania, prowadzenia domu jak każda matka. Mogą uczestniczyć w katechezach, które prowadzi Siostra i Ksiądz z Wydziału Rodzin. Uczą się obsługi komputera, jak również korzystania z internetu. oknoZYCIA

W dniu 24 listopada 2010 roku oddano do użytku kaplicę domową pod wezwaniem Świetej Rodziny z Nazaretu  i zostały poświęcone przez  dyrektora  księdza prałata Franciszka Płonkę: krzyż, tabernakulum, kielich mszalny oraz ornat. W uroczystości wzięli udział  Ekonom Diecezjalny ks. prałat Stanisław Czernik , ks. Robert Szczotka oraz ks. proboszcz Jerzy Wojciechowski. 

12 stycznia 2012 roku bp. Tadeusz Rakoczy dokonał poświęcenia kaplicy w Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka w Bielsku-Białej Lipniku.

Praca Sióstr obejmuje także opiekę nad Oknem Życia, które ma być alternatywną drogą dla dzieci niechcianych. Dziecko znalezione w takim oknie trafia do szpitala, a następnie do rodziny, która pragnie stworzyć mu dom pełen miłości i pokoju.