Barka FDC +48 12 633 75 00

Domy Pomocy Społecznej

 

6 d prusy  Dom Pomocy Społecznej 
Prusy

Prusy 8
32-010 Kocmyrzów k. Krakowa
tel. +48 12 387 03 00

www.prusy.cbm.livenet.pl

 

 

 

Konto:  Bank Pekao SA  , Kraków, ul. Centrum B1
25 1240 4588 1111 0000 5491 6326

 

Zgromadzenie Córek Bożej Miłości prowadzi w Prusach Dom Pomocy Społecznej dla dziewcząt i kobiet niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu średnim i umiarkowanym.

Placówka niesie pomoc podopiecznym poprzez:

 • współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie, 
 • wspólpracę ze Szkołą Integracyjną w Waganowicach
 • współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym
 • współpracę z wolontariatem z Zespołu Szkół "Chemobudowa"
 • współpraca z wolontariatem z Zespołem Szkół w Luborzycy
 • Terapię zajęciową prowadzoną na terenie DPS
 • organizację spotkań kulturalnych i integracyjnych
 • kompleksową opiekę medyczną
 • fizjoterapię
 • a także zapewnia  opiekę duchową

W ośrodku mieszka 53 dziewcząt i kobiet objętych całodobową opieką.
Dom jest prowadzony według charyzmatu naszej Matki Franciszki Leuchner, założycielki Zgromadzenia Córek Bożej Miłości.

"NIEŚĆ DOBRO, CZYNIĆ RADOŚĆ, USZCZĘŚLIWIAĆ I PROWADZIĆ DO NIEBA"

bielsko Dom Pomocy Społecznej
Bielsko-Biała


ul. Żywiecka 20
43-300 Bielsko-Biała
tel./fax (033)816 39 93, 814 33 82

www.dpscbm.bielsko.pl

 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Bielsku-Białej tzw. Zamek Lipnicki

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie istnieje od roku 1951 - na początku pod nazwą: "Dom Dziecka", potem jako: "Zakład Specjalny Caritas". Dom Pomocy Społecznej mieści się w budynku Zgromadzenia Córek Bożej Miłości zwanym: "Zamkiem Lipnickim", należącym do zabytków pierwszej klasy. Zamek został zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku, a podwyższony o II piętro w drugiej połowie XIX wieku. Styl barokowy klasycystyczny. Dom został ofiarowany Zgromadzeniu przez Arcyksięcia Albrechta Habsburga.

Zakład posiada 65 miejsc dla dzieci i młodzieży, przebywa w nim aktualnie 7 dzieci w wieku szkolnym tj. 2 dziewczynki korzystają z nauczania indywidualnego, cztery uczęszcza do szkoły życia i jedna w wieku 6 lat do przedszkola specjalnego. Pozostałe mieszkanki w wieku pozaszkolnym korzystają z zajęć w pracowniach terapii zajęciowej.

Mieszkanki te przebywają w naszym domu przeważnie od 3 lub 6 roku życia, i obecnie przepisy prawne pozwalają na to, aby przebywały nadal pomimo dorosłego wieku. Różnica wieku mieszkanek i stopnia niedorozwoju umysłowego ułatwia personelowi sprawowanie opieki w danej grupie, gdyż łatwiej jest zachęcić je do wzajemnej pomocy. W każdej grupie opiekuńczej jest 16 wychowanek.

W pracowniach terapii zajęciowej wychowanki przeważnie haftują, szydełkują, robią makatki. W zakładzie jest też pracownia kulinarna dla wychowanek.
Mieszkanki korzystają z zabiegów usprawniających pod kierunkiem specjalisty rehabilitanta.

Raz w roku około 20 osób wyjeżdża na turnus rehabilitacyjny, przeważnie nad morze.

jastrzebie

 Zakład Leczniczo-Opiekuńczy 
Jastrzębie Zdrój

ul. Pszczyńska 11
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel. (032) 473 41 64, 476 24 60

www.zol-betlejem.pl

 

Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Jastrzębiu Zdroju prowadzony przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości jako samodzielna placówka funkcjonuje od kwietnia 2000 r.

W ośrodku opieką objęte są dzieci z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawne fizycznie w wieku 1-6 lat.

Ośrodek niesie pomoc poprzez:

 • kompleksową opiekę pielęgniarską
 • rehabilitację:
 • laseroterapia
 • hydroterapia
 • masaże
 • itp.
 • współdziałanie z Przedszkolem Specjalnym i Szkołą Specjalną
 • zapewnia swoim podopiecznym opiekę duchową

Ośrodek posiada 55 miejsc dla dzieci

Dom jest prowadzony według programu naszej Matki Franciszki Lechner, założycielki Zgromadzenia Córek Bożej Miłości