Barka FDC +48 12 633 75 00

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

MOS

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla Chłopców w  Wojsce
powadzony przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości

Wojska
ul. Zakładowa 8
42-690 Tworóg
tel./fax (032) 285 75 94

www.moswojska.pl

 

Placówka nasza  służy potrzebującym - szczególnie dzieciom już od 1948 roku. Ze względu na podmiot finansujący naszą działalność była kilkakrotnie przekształcana.

Pierwsze cztery lata był to Dom dla Matki z Dzieckiem. Po tym okresie, ze względu na jawiący się problem dziecka specjalnej troski powstał Zakład Leczniczo - Wychowawczy  dla Dzieci "Caritas". Na leczenie przyjmowani byli chłopcy z epilepsją, i takie dzieci leczyły sie u nas do roku 1990. Działalność finansowana była wtedy przez Zrzeszenie Katolików "Caritas" z siedzibą  wladz w Warszawie. 

W roku 1990 po rozwiązaniu Zrzeszenia Katolików "Caritas", została zawarta umowa pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej a naszym zakładem, której przedmiotem było finansowanie świadczeń na rzecz naszych dzieci i pokrycie innych kosztów związanych z działalnością naszej placówki. W tym też czasie zmieniony został Statut naszej placówki. Dzieci z epilepsją trafiało do naszego ośrodka coraz mniej, a zgodnie z nowym Statutem przyjmujemy na leczenie chłopców za zdiagnozowanymi zaburzeniami zachowania i emocji tzw. zespołem ADHD w przekroju klas I - VI szkoły podstawowej. Obecnie placówka działa jako Młodzieżowy ośrodek Socjoterapii dla chłopców.