Barka FDC +48 12 633 75 00

Przedszkola

Nasze Zgromadzenie - Zgromadzenie Córek Bożej Miłości powstało w 1868 r. z inicjatywy Matki Franciszki Lechner.

Siostry, w myśl zasady swojej Założycielki:

....musicie uczynić wszystko, aby Miłość Boża była poznana i odwzajemniona

realizują swoje apostolstwo pracując wśród młodzieży, prowadząc przedszkola oraz podejmując opiekę nad dziećmi, które wymagają szczególnej troski.

Pragniemy, aby dzieci powierzone naszej opiece poznawały wartości kultury chrześcijańskiej poprzez zabawę i naukę.
Staramy się, by wyrosły na dobrych i szlachetnych ludzi, kochających Boga i Ojczyznę oraz doceniających wartości tradycyjnej rodziny.

Pkrakow Przedszkole nr 40
im. Jana Pawła II

ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel: (012) 633 67 65
 
Filia:  

Al. Modrzewiowa 20
30-224 Kraków
tel.(012) 425 30 24

www.przedszkole40.blogspot.com

Nadrzędny cel - wychowanie integralne dziecka i pełny jego rozwój w odniesieniu do chrześcijańskiego systemu wartości.

Jesteśmy placówką publiczną.  Rekrutację przeprowadzamy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Kadrapedagogiczna  naszego przedszkola posiada wymagane kwalifikacje i odpowiednie kompetencje. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 do 17:00.

Ppabianice Przedszkole nr 10
im. Jana Pawła II

ul. Warszawska 36 a
95-200 Pabianice
tel. (042) 215 43

www.siostry-pabianice.pl

 

26 marca 1981r. Urząd Miasta Łodzi Kuratorium Oświaty i Wychowania wystąpiło
 z wnioskiem o powołanie Państwowego Przedszkola Nr 10 w budynku Zgromadzenia
 Córek Bożej Miłości w Pabianicach, ul. Warszawska 36a.

W dniu 3 maja 1982 r. w Święto Matki Bożej Królowej Polski, zostało otwarte
 i zatwierdzone przez Władze Oświatowe i Władze Miasta Pabianic Przedszkole
 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. Pierwszą Dyrektorką Przedszkola została S.M. Zofia Kanizja Kubik. 22 maja 1982r. Ks. Biskup Józef Rozwadowski odprawił Mszę św. W intencji dzieci, ich rodziców i sióstr oraz poświęcił pomieszczenia przedszkola, które po dzień dzisiejszy służą najmłodszym, ucząc i wychowując. Na uroczystości były również obecne władze Zgromadzenia z przełożoną prowincjalną S.M. Bonfilią Brzeską.

Niepubliczne Przedszkole im. Franciszki Lechner

Witów 73a
34-512 Witów k. Zakopanego
tel. (018) 207 17 10

Pwilkowice Niepubliczne Przedszkole
im. Ludwiki Binder

ul. Kościelna 17
43-365 Wilkowice k/Bielska-Białej
tel. (033) 817 13 21

www.przedszkolefdc.pl

 

Wszystkich Rodziców, dzieci a także Miłych Gości serdecznie witamy na stronie Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Ludwiki Binder w Wilkowicach. Przedszkole jest placówką katolicką, wychowującą dzieci w duchu wartości chrześcijańskich. Jesteśmy Przedszkolem Niepublicznym, prowadzonym przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości. Przyjmujemy dzieci do jednego oddziału zróżnicowanego wiekowo /2,5-5lat/. Pełnimy swoją misję miłości od 7:30-15:30