Barka FDC +48 12 633 75 00

Wspólnota duchowa

wspolnotaDUCHOWA Duchowa Wspólnota Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, to grupa osób (kobiet i mężczyzn), którzy pragną, żyjąc w rodzinach lub samotnie, dążyć do świętości naśladując przykład życia Matki Franciszki Lechner poprzez "czynienie widzialnej Miłości Boga w świecie, w jedności ze Zgromadzeniem Córek Bożej Miłości /Statuty Duchowej Wspólnoty, str. 16/, gdyż "Jako chrześcijanie powołani są i zobowiązani do świętości, każdy według własnego stanu". /KKK, 42/.

Pomocą w tym służą im Statuty Duchowej Wspólnoty, Program Życia Matki Założycielki, Zasady życia, oraz Obowiązki zawarte w Legitymacji Członka Duchowej Wspólnoty, jako znaku przynależności do Duchowej Rodziny Zgromadzenia Córek Bożej Miłości.

Ich posłannictwem jest promowanie autentycznych wartości chrześcijańskich we współczesnym świecie poprzez "Czynienie dobra, obdarowywanie innych radością, uszczęśliwianie ich i prowadzenie do Boga". /wg zawołania Matki Franciszki Lechner/.

KRAKÓW - Duchowa Wspólnota w Krakowie rozpoczęła swoją działalność 15 lutego 2006 roku. Pierwszą osobą organizującą i prowadzącą spotkania była S. Gemma Młynarczyk. Początkowo Wspólnota liczyła trzy osoby, ale stopniowo jej liczba wzrastała. Po niespodziewanej śmierci S. Gemmy, od 2 stycznia 2009 roku, spotkania prowadziły dwie siostry: S. Helena Skupień i S. Katarzyna Hałas. Obecnie Duchowa Wspólnota liczy 19 osób. Od 4 października 2009 roku prowadzona jest przez s. Zofię Szymanek. 

Tematy omawiane podczas spotkań:

- poszczególne Punkty Programu Życia M. Franciszki Lechner

- życie i działalność M. Franciszki Lechner, M. Ludwiki Binder i błogosławionych Sióstr Męczennic (kilka osób Duchowej Wspólnoty uczestniczyło w uroczystościach beatyfikacyjnych w Sarajewie)

- wydarzenia roku liturgicznego

- spotkania ze Słowem Bożym

- aktualne wydarzenia z życia Kościoła i Zgromadzenia

Co roku przedstawiciele Duchowej Wspólnoty biorą udział w czuwaniu organizowanym na Jasnej Górze.

KATOWICE - są kolejnym domem, gdzie osoby świeckie gromadzą się z siostrami, aby wspólnie dzielić Charyzmat Zgromadzenia CBM. Prowadzeniem 10 osobowej Grupy zajmuje się s. M. Mirona Kicka. Są to osoby starsze, w wieku od 70-80 lat. Przy domu w Katowicach Grupa istnieje od 14.06.2006 roku. 19.02.2012 roku zmarł jeden z członków Grupy: Józef Grigier.

Spotkania formacyjne, połączone ze Mszą św., odbywają się 2/3 razy do roku, w zależności od samopoczucia tych osób. Po zakończeniu Eucharystii odbywają się spotkania integrujące Grupę przy herbatce, gdzie każdy ma możliwość podzielenia się swoimi przeżyciami, planami?  Co 2 tygodnie w kaplicy domowej odprawiana jest Msza Święta, na którą chętnie przychodzą także członkowie grupy.

W pracy z Duchową Wspólnotą s. Mirona Kicka  posługiwała się Programem Matki Założycielki. Rozważała z nimi problem cierpienia. Często korzystała z pism Ojca Świętego Jana Pawła II.

WOJSKA - tutaj Duchowa Wspólnota została zawiązana w 2008 roku. Spotkania formacyjne prowadzi s. Paulina Zontek. Uczestniczy w nich zmienna liczba uczestników, która zamyka się w granicach do 20 osób. Spotkania modlitewne w kaplicy odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu, czasem połączone są z poczęstunkiem. Kolędowanie zawsze gromadzi więcej uczestników.

Na przestrzeni tych 4 lat rozwoju Grupy poruszane były różne tematy. Najwięcej czasu poświęciła s. Paulina na rozważanie 12 kroków Programu Życia Matki Franciszki. Poza tym zatrzymano się nad różnymi wydarzeniami z życia kościelnego, liturgicznego, parafialnego i Zgromadzenia.

PABIANICE - grupa pabianicka istnieje, od 30.09.2006 roku. Liczy 81 członków. Prowadzi ją s. M. Teresa Głuszak. Wspólnota pabianicka jest zróżnicowana pod każdym względem:

- rozpiętość wieku: od 18-80 lat

- grupa koedukacyjna: przeważają panie, jest ich 67, a panów - 14. Mamy 14 małżeństw: 2 - starszych, a 12 - w wieku średnim i młodszym   

- zamieszkanie: w większości to Pabianiczanie. Dojeżdżają też osoby spoza Pabianic: z Woli Zaradzyńskiej, Górki Pabianickiej, Pawlikowic, Dłutowa, Hermanowa, a nawet Szczercowa.

- wykonywane zawody: kilka osób z Grupy, to emeryci. Reszta pracuje zawodowo. Mamy pracowników fizycznych i naukowych. Są to: sprzątaczki, woźne oddziałowe, szwaczki, krawcowe, murarze, stolarze, kucharki na plebani, pielęgniarki, lekarze, położna, kierownicy różnych działów handlowych, logistycy, informatycy, przedszkolanki, nauczyciele z Gimnazjum, katecheci, księgowe, sekretarki, pracownicy Urzędu Miasta, pracownicy naukowi, wykładowcy Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, pracownicy różnych Biur, oraz pełniący kierownicze stanowiska. Ze względu na różnorodność wykonywanych prac, obowiązków nie mamy stałego dnia w miesiącu na Spotkania. Za każdym razem jest to inny dzień, gdyż w każdym dniu inna grupa ma jakieś dodatkowe .

Mimo tak licznych obowiązków na Spotkania wstawiają się chętnie i z radością. Najwięcej osób przychodzi na Spotkania formacyjne: od 40 do 50 osób, dwa razy było ponad 60. Na Spotkanie ze Słowem Bożym przychodzi około 20-30 osób

- Połowa Wspólnoty tj. 41 osób, 15 grudnia 2012 roku złożyło Przyrzeczenie Panu Jezusowi, na ręce S.M. Benwenuty Kaczocha, Przełożonej Prowincjalnej, Czynić widzialną miłość Boga w świecie.   

- Formacja członków: 3/4 Grupy, każdego dnia uczestniczy we Mszy Św. Większość osób systematycznie obchodzi I Piątki i I Soboty miesiąca, oraz uczestniczy w środowej Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Należą do Żywej Róży. Nasi Członkowie dbają również o dokształcenie osobiste i rozwój duchowy. Wiele osób oprócz rekolekcji czerwcowych dla Duchowej Wspólnoty odprawiło już 8 - dniowe rekolekcje wg Św. Ignacego w Czechowicach - Dziedzicach i Porszewicach, a także rekolekcje dla małżeństw.

Członkowie Grupy szczególną modlitwą ogarniają Zgromadzenie CBM, sprawę powołań oraz ludzi chorych i cierpiących