Barka FDC +48 12 633 75 00

Formacja

jezusewww

 

...Prowadzone przez
Ducha Świętego,

kształtujące swe serca 
na wzór Serca Jezusa, 
Bożego Syna, 
w drodze do Domu Ojca, 
kochające Boga jako córki, 
służące ludziom jako siostry...

 

 

Krakowski Dom Prowincjalny jest "sercem" Polskiej Prowincji Zgromadzenia. Tutaj pierwsze swoje kroki w życiu zakonnym stawiają kandydatki, postulantki i nowicjuszki.

W czasie swej formacji głębiej rozeznają dar powołania i uzupełniają zasadniczą wiedzę religijną.

Formacja w zgromadzeniu rozpoczęta w kandydaturze, pogłębiana przez postulat , nowicjat, juniorat, trwa przez całe życie. W kandydaturze, która trwa rok, zwraca się uwagę na rozwój umysłu i serca, na cnoty społeczne, potrzebne do spokojnego i owocnego życia we wspólnocie. W rocznym postulacie, formacja zmierza do rozwoju wiary, uczy owocnego korzystania z Pisma św., wdraża do praktyk życia zakonnego i prowadzi do głębszego zrozumienia i akceptacji charyzmatu zgromadzenia. Program 2-letniego nowicjatu obejmuje pogłębienie znajomości Pisma św., zasad wiary i moralności chrześcijańskiej. W nowicjacie siostry rozpoczynają życie duchowe przez modlitwę oraz zrozumienie i praktykowanie rad ewangelicznych. Juniorat, trwający od złożenia pierwszych ślubów i przygotowujący do złożenia ślubów wieczystych, ma prowadzić do większego scalenia życia duchowego i zawodowego. Celem tego etapu formacji jest ukształtowanie pełnej osobowości. Po pozytywnym ukończeniu okresu ślubów czasowych, juniorystka zostaje dopuszczona do złożenia profesji wieczystej. Duch konstytucji i charyzmat zgromadzenia ostatecznie kształtują życie siostry, by w codzienności i zwyczajności życia świadczyła, że wierzy w miłość Boga do człowieka i że warto dla tej miłości poświęcić wszystko.

Przez codzienną modlitwę, naukę i pracę wzrastają w miłości Bożej, by przygotować się do podjęcia dojrzałej decyzji złożenia ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

juniorystki   juniorystki2

Tab Content.

Tab Content.