Barka FDC +48 12 633 75 00

Argentyna

We wrześniu 2012 r nasze Zgromadzenie rozpoczęło działalność misyjną na ziemi argentyńskiej w miejscowości Tres Isletas. Do nowopowstałej placówki zostały skierowane dwie siostry z Polski oraz jedna z Boliwii. Będą pracować w Domu spokojnej starości, przy parafii oraz w wiosce pośród najbardziej potrzebujących. Dziękując Panu Bogu za ich powołania misyjne polecamy tę nową działalność modlitwie wszystkich życzliwych misjom serc.