Barka FDC +48 12 633 75 00

Modlitwa powołaniowa

jezus pukaModlitwa o rozeznanie powołania


Boże Ty pragniesz mojego szczęścia i zapewniasz mnie,
że je osiągnę oddając swe siły i zdolności na służbę bliźnim zgodnie z Twoją wolą. 

PROSZĘ CIĘ o łaskę rozpoznania Twoich odwiecznych zamiarów wobec mnie. 
Wskaż mi właściwą drogę i pomóż mi, całkowicie zawierzając Twojej Miłości, 
o odwagą, entuzjazmem i wytrwałością kroczyć drogą mego powołania. 
Amen. Oto stoję u drzwi i kołaczę...

 

Informacje powołaniowe

Wstąpić do Zgromadzenia Córek Bożej Miłości może kobieta; ochrzczona i bierzmowana, po I Komunii świętej, jeśli ma ukończone 18 lat.

NALEŻY  PRZEDSTAWIĆ NIŻEJ WYMIENIONE  DOKUMENTY:

  • świadectwo szkolne z ostatniej klasy
  • świadectwo z religii
  • świadectwo chrztu i bierzmowania z parafii
  • świadectwo zdrowia fizycznego i psychicznego od lekarza
  • opinię od Ks. Proboszcza

DOKUMENTY NAJLEPIEJ DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE.

Indywidualne spotkania

Możliwość skorzystania z indywidualnego pobytu i rozmowy jest aktualna przez cały rok, po wcześniejszym skontaktowaniu się z nami.