Barka FDC +48 12 633 75 00

Program życia

1. Żaden poranek bez szczerej modlitwy

 

...Ojcze Niebieski,

niech zwyczajny trud moich

rąk przynosi Ci chwałę i buduje

Twoje królestwo  wśród nas...

dz2

2. Żadna praca bez dobrej intencji

dz1

 

Ten dzień,

który otwiera się przede mną jak książka,

chcę przeżyć z Tobą i dla Ciebie Boże Ojcze. 

Proszę, pobłogosław mnie!

3. Żadna radość bez wdzięcznego spojrzenia w górę

 

Ojcze Niebieski,

pomóż mi przejść przez

życie czyniąc wszystkim dobrze tak,

jak Ty czyniłeś...

dz4

4. Żaden potrzebujący bez jałmużny

dz3

Boże!

Dziękuję Ci za radość,

która płynie z tej wspaniałej prawdy,

że jesteś moim Ojcem,

troszczysz się o mnie

i kochasz mnie tak,

jak tato kocha swoje dziecko

5. Żaden cierpiący bez pociechy

 ...Ojcze Niebieski,

naucz mnie w prostocie i

radości służyć innym tak,

jak ty służysz, dając wszystkim

słońce i zsyłając deszcz

dz6

6. Żaden dobry uczynek bez pokory

dz5

 

...Ojcze Niebieski,

napełnij moje serce ufnością i nadzieją,

bym mógł dodawać otuchy tym, którzy są smutni

i płaczą....

7. Żadna doznana przykrość  bez przebaczającej wyrozumiałości

...Ojcze Niebieski,

przebacz mi moje winy

i naucz mnie

przebaczać innym

- zawsze...

dz8

8. Żaden popełniony błąd bez żalu

dz7

 

... Niech wzajemne pojednanie 

usuwa niezgodę między nami,

byśmy mogli naprawdę nazywać się

Twoimi dziećmi...

9. Żadne cierpienie bez cierpliwości i poddania się woli Bożej

 ... Ojcze Niebieski

niech moje słowa

niosą w sobie

blask prawdy

i ciepło dobroci...

dz10

10. Żadna rozmowa bez pamięci o Wszechobecnym

dz9

... Ojcze Niebieski

pomóż mi pamiętać,

że Twoje ręce

czuwają nad całą drogą

mego życia

11. Żaden zauważony występek bez łagodnego sądu

... Boże Ojcze,

pomóż mi pamiętać,

że Ty zawsze mnie kochasz.

Niech wszystkie dni mojego życia

przepełnione będą Twoją Miłością

i niech doprowadzą mnie do Nieba!

dz12

12. Żaden wieczór bez rachunku sumienia

dz11

Boże Ojcze!

Jesteś miłosierny

i zawsze mi przebaczasz.

Spraw , abym nigdy

nie osądzał innych,

ale obdarzał ich

zrozumieniem i dobrocią